type-sls

कालक्रमिक बाइबल अनुवाद

type-slv

पद

type-sls

कालक्रमिक बाइबल अनुवाद

type-slv

पद

८. परमप्रभुले अब्रामलाई बोलाउनुहुन्छ

उत्पत्ति १२:१-२०, १३:१-१८

शीर्षक

परिचय

बाइबल

थप जानकारी

Contact Us with Video

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legacy Contact Form

Contact Us

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.