type-sls

Tafsiri ya Biblia ya Kronolojia

1: Uumbaji wa mungu (Mungu aumba Vitu Vyote)

2: Mungu Aumba Mwanume na Mwanamke

3: Mwanaume na Mwanamke Wamwasi Mungu

4: Kaini na Habili

5: Nuhu na Mafuriko

6: Familia ya Nuhu Mnara wa Babeli

7: Mungu Amwita Abramu

8: Abramu Amwokoa Lutu

9: Agano la Bwana na Abramu-Ardhi

10: Abramu, Sarai na Hajiri

11: Agano la Mungu na Ibrahimu-Tohara

12: Wanaume Watatu Wamtembelea Ibrahimu

13: Bwana Aangamiza Sodoma na Gomora

14: Ibrahimu, Sara na Abimeleki

15: Kuzaliwa kwa Isaka

16: Mungu Amjaribu Ibrahimu

17: Yusufu Asalitiwa na Nduguze

18: Yusufu Apinga majaribu

19: Mungu Amwita Musa

20: Mungu Awaokoa Waisraeli kutoka Misri

21: Waisraeli Kuvuka Bahari ya Shamu

22: Mungu Awapa Waisraeli Chakula na Maji

23: Amri Kumi

24: Waisraeli Watengeneza Ndama ya Dhahabu

25: Maagizo Kuhusu Sadaka ya Kuteketezwa

26: Miriamu, Haruni Wamlaumu Musa

27: Musa Atuma Wanaume 12 Kuipeleleza Kanaani

28: Waisraeli Wauteka Mji wa Yeriko

29: Dhambi ya Akani na Waisraeli Wauangamiza Ai

30: Bwana Amwita Samueli

31: Samweli Ampaka Mafuta Daudi kuwa Mfalme

32: Daudi Amwangamiza Goliathi

33: Daudi na Bath-sheba

34: Jeshi la Malaika wa Mungu Lamlinda Elisha

35: Mungu Aahidi Mwokozi

36: Wanaume Watatu Wakataa Kuabudu Sanamu ya Dhahabu

37: Danieli Atupwa kwenye Shimo la Simba

38: Yesu Azaliwa

39: Yohana Mbatizaji Ambatiza Yesu

40: Shetani Amjaribu Yesu

41: Yesu-Mwanakondoo wa Mungu

42: Yesu Aenda Hekaluni

43: Nikodemu Akutana na Yesu

44: Mwanamke Msamaria Akutana na Yesu

45: Wanaume 3 Wapata Samaki Wengi

46: Yesu Amponya Mwanaume Mwenye Kupooza

47: Yesu Amwita Mathayo (Lawi)

48: Yesu Amponya Mtumishi wa Akida (Askari Mkuu wa Roma)

49: Mwanamke Aosha Miguu ya Yesu

50: Yesu Akemea Dhoruba na Kuondoa Roho Mbaya

51: Mwanamke Mwenye Kutoka Damu na Binti wa Yairo

52: Yesu Atembea Juu ya Maji

53: Yesu Amponya Mwanaume Kiziwi

54: Mafarisayo Wamhoji Yesu Kuhusu Wafuasi wake

55: Yesu Avurumisha Roho Mbaya Toka kwa Mvulana

56: Jinsi Gani ya Kufanya kama Mwamini Akitenda Dhambi

57: Mafarisayo Wamleta Mwanamke Mzinzi kwa Kumwoji Yesu

58: Yesu Amonya Mwanaume Kipofu

59: Yesu Atuma Wafuasi 72 Katika Makundi ya 2 kwa 2

60: Jinsi Gani ya Kumpenda Mungu na Watu

61: Yesu Asimulia Hadithi za Kondoo Aliyepotea, Sarafu iliyopotea, Mwana Mpotevu

62: Mwanaume Tajiri na Maskini Lazaro

63: Yesu Amfufua Lazaro Katika Mauti

64: Talaka

65: Yesu Amtembelea Zakayo

66: Meza ya Bwana

67: Yesu ni Mzabibu wa Kweli

68: Yesu Aenda Kuomba Gethsemane

69: Viongozi wa Wayahudi Wamwoji Yesu

70: Pilato na Mfalme Herode Wamwoji Yesu

71: Yesu Asulubiwa Msalabani

72: Yesu Afufuka

73: Yesu Akutana na Wafuasi Wawili Barabarani

74: Yesu Awatokea Wanafunzi

75: Yesu Atuma Wafuasi na Kupaa Mbinguni

76: Mungu Atuma Roho Mtakatifu

77: Ushirika wa Waamini

78: Mwanume Kiwete Aponywa, Petro na Yohana Mbaroni

79: Mgawano wa Waumini, Mungu Awaadhibu Anania na Safira

80: Malaika Awatoa Mitume toka Gerezani

81: Waumini Wachagua Wanaume Saba Kusaidia Kanisa

82: Stefano Auwawa kwa Kuhubiri Injili

83: Filipo na Muethiopia

84: Maisha ya Sauli Yabadilika, Amfuata Yesu

85: Paulo Ahubiri Yersusalemu

86: Wayahudi Wakubali Wokovu wa Mataifa

87: Waumini Waanzisha Kanisa Antiokia

88: Herode Awatesa Mitume

89: Myahudi Mchawi

90: Paulo na Barnaba Wateua Viongozi wa Kanisa

91: Paulo na Barnaba Watengana

92: Kufuata Roho wa Mungu

93: Paulo Aenda Makedonia

94: Bwana Awatoa Paulo na Sila Kutoka Gerezani

95: Paulo na Sila Waenda Thesalonike na Beroya

96: Paulo Ahubiri Korintho

97: Paulo Ahubiri Efeso

98: Epuka Dhambi za Ngono

99: Paulo Afundisha Kuhusu Ndoa

100: Paulo Afundisha Kuhusu Meza ya Bwana

101: Paulo Afundisha Kuhusu Karama za Roho Mtakatifu

102: Paulo Afundisha Kuhusu Mateso

103: Paulo Afungwa Yerusalemu

104: Paulo Asafiri Roma

105: Uhusiano wa Kristo na Kanisa ni kama Mfano wa Mume na Mke

106: Kuvaa Silaha za Mungu

107: Kujitahidi Kupata Tuzo Mungu

108: Viongozi wa Kanisa na Mashemasi

109: Makanisa Saba

110: Nyakati za Mwisho

type-slv

Mistari

Jinsi Gani ya Kumpenda Mungu na Watu

Luka 10:25-37

Mada

Utangulizi

Hadithi za Biblia

Mafunzo

Contact Us with Video

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legacy Contact Form

Contact Us

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mobilize more Deaf ministry in 2020 using the CARES Act legislation!

Learn more about the CARES Act legislation from our partners at ECFA.