type-sls

Tafsiri ya Biblia ya Kronolojia

1: Uumbaji wa mungu (Mungu aumba Vitu Vyote)

2: Mungu Aumba Mwanume na Mwanamke

3: Mwanaume na Mwanamke Wamwasi Mungu

4: Kaini na Habili

5: Nuhu na Mafuriko

6: Familia ya Nuhu Mnara wa Babeli

7: Mungu Amwita Abramu

8: Abramu Amwokoa Lutu

9: Agano la Bwana na Abramu-Ardhi

10: Abramu, Sarai na Hajiri

11: Agano la Mungu na Ibrahimu-Tohara

12: Wanaume Watatu Wamtembelea Ibrahimu

13: Bwana Aangamiza Sodoma na Gomora

14: Ibrahimu, Sara na Abimeleki

15: Kuzaliwa kwa Isaka

16: Mungu Amjaribu Ibrahimu

17: Yusufu Asalitiwa na Nduguze

18: Yusufu Apinga majaribu

19: Mungu Amwita Musa

20: Mungu Awaokoa Waisraeli kutoka Misri

21: Waisraeli Kuvuka Bahari ya Shamu

22: Mungu Awapa Waisraeli Chakula na Maji

23: Amri Kumi

24: Waisraeli Watengeneza Ndama ya Dhahabu

25: Maagizo Kuhusu Sadaka ya Kuteketezwa

26: Miriamu, Haruni Wamlaumu Musa

27: Musa Atuma Wanaume 12 Kuipeleleza Kanaani

28: Waisraeli Wauteka Mji wa Yeriko

29: Dhambi ya Akani na Waisraeli Wauangamiza Ai

30: Bwana Amwita Samueli

31: Samweli Ampaka Mafuta Daudi kuwa Mfalme

32: Daudi Amwangamiza Goliathi

33: Daudi na Bath-sheba

34: Jeshi la Malaika wa Mungu Lamlinda Elisha

35: Mungu Aahidi Mwokozi

36: Wanaume Watatu Wakataa Kuabudu Sanamu ya Dhahabu

37: Danieli Atupwa kwenye Shimo la Simba

38: Yesu Azaliwa

39: Yohana Mbatizaji Ambatiza Yesu

40: Shetani Amjaribu Yesu

41: Yesu-Mwanakondoo wa Mungu

42: Yesu Aenda Hekaluni

43: Nikodemu Akutana na Yesu

44: Mwanamke Msamaria Akutana na Yesu

45: Wanaume 3 Wapata Samaki Wengi

46: Yesu Amponya Mwanaume Mwenye Kupooza

47: Yesu Amwita Mathayo (Lawi)

48: Yesu Amponya Mtumishi wa Akida (Askari Mkuu wa Roma)

49: Mwanamke Aosha Miguu ya Yesu

50: Yesu Akemea Dhoruba na Kuondoa Roho Mbaya

51: Mwanamke Mwenye Kutoka Damu na Binti wa Yairo

52: Yesu Atembea Juu ya Maji

53: Yesu Amponya Mwanaume Kiziwi

54: Mafarisayo Wamhoji Yesu Kuhusu Wafuasi wake

55: Yesu Avurumisha Roho Mbaya Toka kwa Mvulana

56: Jinsi Gani ya Kufanya kama Mwamini Akitenda Dhambi

57: Mafarisayo Wamleta Mwanamke Mzinzi kwa Kumwoji Yesu

58: Yesu Amonya Mwanaume Kipofu

59: Yesu Atuma Wafuasi 72 Katika Makundi ya 2 kwa 2

60: Jinsi Gani ya Kumpenda Mungu na Watu

61: Yesu Asimulia Hadithi za Kondoo Aliyepotea, Sarafu iliyopotea, Mwana Mpotevu

62: Mwanaume Tajiri na Maskini Lazaro

63: Yesu Amfufua Lazaro Katika Mauti

64: Talaka

65: Yesu Amtembelea Zakayo

66: Meza ya Bwana

67: Yesu ni Mzabibu wa Kweli

68: Yesu Aenda Kuomba Gethsemane

69: Viongozi wa Wayahudi Wamwoji Yesu

70: Pilato na Mfalme Herode Wamwoji Yesu

71: Yesu Asulubiwa Msalabani

72: Yesu Afufuka

73: Yesu Akutana na Wafuasi Wawili Barabarani

74: Yesu Awatokea Wanafunzi

75: Yesu Atuma Wafuasi na Kupaa Mbinguni

76: Mungu Atuma Roho Mtakatifu

77: Ushirika wa Waamini

78: Mwanume Kiwete Aponywa, Petro na Yohana Mbaroni

79: Mgawano wa Waumini, Mungu Awaadhibu Anania na Safira

80: Malaika Awatoa Mitume toka Gerezani

81: Waumini Wachagua Wanaume Saba Kusaidia Kanisa

82: Stefano Auwawa kwa Kuhubiri Injili

83: Filipo na Muethiopia

84: Maisha ya Sauli Yabadilika, Amfuata Yesu

85: Paulo Ahubiri Yersusalemu

86: Wayahudi Wakubali Wokovu wa Mataifa

87: Waumini Waanzisha Kanisa Antiokia

88: Herode Awatesa Mitume

89: Myahudi Mchawi

90: Paulo na Barnaba Wateua Viongozi wa Kanisa

91: Paulo na Barnaba Watengana

92: Kufuata Roho wa Mungu

93: Paulo Aenda Makedonia

94: Bwana Awatoa Paulo na Sila Kutoka Gerezani

95: Paulo na Sila Waenda Thesalonike na Beroya

96: Paulo Ahubiri Korintho

97: Paulo Ahubiri Efeso

98: Epuka Dhambi za Ngono

99: Paulo Afundisha Kuhusu Ndoa

100: Paulo Afundisha Kuhusu Meza ya Bwana

101: Paulo Afundisha Kuhusu Karama za Roho Mtakatifu

102: Paulo Afundisha Kuhusu Mateso

103: Paulo Afungwa Yerusalemu

104: Paulo Asafiri Roma

105: Uhusiano wa Kristo na Kanisa ni kama Mfano wa Mume na Mke

106: Kuvaa Silaha za Mungu

107: Kujitahidi Kupata Tuzo Mungu

108: Viongozi wa Kanisa na Mashemasi

109: Makanisa Saba

110: Nyakati za Mwisho

type-slv

Mistari

type-sls

Tafsiri ya Biblia ya Kronolojia

1: Uumbaji wa mungu (Mungu aumba Vitu Vyote)

2: Mungu Aumba Mwanume na Mwanamke

3: Mwanaume na Mwanamke Wamwasi Mungu

4: Kaini na Habili

5: Nuhu na Mafuriko

6: Familia ya Nuhu Mnara wa Babeli

7: Mungu Amwita Abramu

8: Abramu Amwokoa Lutu

9: Agano la Bwana na Abramu-Ardhi

10: Abramu, Sarai na Hajiri

11: Agano la Mungu na Ibrahimu-Tohara

12: Wanaume Watatu Wamtembelea Ibrahimu

13: Bwana Aangamiza Sodoma na Gomora

14: Ibrahimu, Sara na Abimeleki

15: Kuzaliwa kwa Isaka

16: Mungu Amjaribu Ibrahimu

17: Yusufu Asalitiwa na Nduguze

18: Yusufu Apinga majaribu

19: Mungu Amwita Musa

20: Mungu Awaokoa Waisraeli kutoka Misri

21: Waisraeli Kuvuka Bahari ya Shamu

22: Mungu Awapa Waisraeli Chakula na Maji

23: Amri Kumi

24: Waisraeli Watengeneza Ndama ya Dhahabu

25: Maagizo Kuhusu Sadaka ya Kuteketezwa

26: Miriamu, Haruni Wamlaumu Musa

27: Musa Atuma Wanaume 12 Kuipeleleza Kanaani

28: Waisraeli Wauteka Mji wa Yeriko

29: Dhambi ya Akani na Waisraeli Wauangamiza Ai

30: Bwana Amwita Samueli

31: Samweli Ampaka Mafuta Daudi kuwa Mfalme

32: Daudi Amwangamiza Goliathi

33: Daudi na Bath-sheba

34: Jeshi la Malaika wa Mungu Lamlinda Elisha

35: Mungu Aahidi Mwokozi

36: Wanaume Watatu Wakataa Kuabudu Sanamu ya Dhahabu

37: Danieli Atupwa kwenye Shimo la Simba

38: Yesu Azaliwa

39: Yohana Mbatizaji Ambatiza Yesu

40: Shetani Amjaribu Yesu

41: Yesu-Mwanakondoo wa Mungu

42: Yesu Aenda Hekaluni

43: Nikodemu Akutana na Yesu

44: Mwanamke Msamaria Akutana na Yesu

45: Wanaume 3 Wapata Samaki Wengi

46: Yesu Amponya Mwanaume Mwenye Kupooza

47: Yesu Amwita Mathayo (Lawi)

48: Yesu Amponya Mtumishi wa Akida (Askari Mkuu wa Roma)

49: Mwanamke Aosha Miguu ya Yesu

50: Yesu Akemea Dhoruba na Kuondoa Roho Mbaya

51: Mwanamke Mwenye Kutoka Damu na Binti wa Yairo

52: Yesu Atembea Juu ya Maji

53: Yesu Amponya Mwanaume Kiziwi

54: Mafarisayo Wamhoji Yesu Kuhusu Wafuasi wake

55: Yesu Avurumisha Roho Mbaya Toka kwa Mvulana

56: Jinsi Gani ya Kufanya kama Mwamini Akitenda Dhambi

57: Mafarisayo Wamleta Mwanamke Mzinzi kwa Kumwoji Yesu

58: Yesu Amonya Mwanaume Kipofu

59: Yesu Atuma Wafuasi 72 Katika Makundi ya 2 kwa 2

60: Jinsi Gani ya Kumpenda Mungu na Watu

61: Yesu Asimulia Hadithi za Kondoo Aliyepotea, Sarafu iliyopotea, Mwana Mpotevu

62: Mwanaume Tajiri na Maskini Lazaro

63: Yesu Amfufua Lazaro Katika Mauti

64: Talaka

65: Yesu Amtembelea Zakayo

66: Meza ya Bwana

67: Yesu ni Mzabibu wa Kweli

68: Yesu Aenda Kuomba Gethsemane

69: Viongozi wa Wayahudi Wamwoji Yesu

70: Pilato na Mfalme Herode Wamwoji Yesu

71: Yesu Asulubiwa Msalabani

72: Yesu Afufuka

73: Yesu Akutana na Wafuasi Wawili Barabarani

74: Yesu Awatokea Wanafunzi

75: Yesu Atuma Wafuasi na Kupaa Mbinguni

76: Mungu Atuma Roho Mtakatifu

77: Ushirika wa Waamini

78: Mwanume Kiwete Aponywa, Petro na Yohana Mbaroni

79: Mgawano wa Waumini, Mungu Awaadhibu Anania na Safira

80: Malaika Awatoa Mitume toka Gerezani

81: Waumini Wachagua Wanaume Saba Kusaidia Kanisa

82: Stefano Auwawa kwa Kuhubiri Injili

83: Filipo na Muethiopia

84: Maisha ya Sauli Yabadilika, Amfuata Yesu

85: Paulo Ahubiri Yersusalemu

86: Wayahudi Wakubali Wokovu wa Mataifa

87: Waumini Waanzisha Kanisa Antiokia

88: Herode Awatesa Mitume

89: Myahudi Mchawi

90: Paulo na Barnaba Wateua Viongozi wa Kanisa

91: Paulo na Barnaba Watengana

92: Kufuata Roho wa Mungu

93: Paulo Aenda Makedonia

94: Bwana Awatoa Paulo na Sila Kutoka Gerezani

95: Paulo na Sila Waenda Thesalonike na Beroya

96: Paulo Ahubiri Korintho

97: Paulo Ahubiri Efeso

98: Epuka Dhambi za Ngono

99: Paulo Afundisha Kuhusu Ndoa

100: Paulo Afundisha Kuhusu Meza ya Bwana

101: Paulo Afundisha Kuhusu Karama za Roho Mtakatifu

102: Paulo Afundisha Kuhusu Mateso

103: Paulo Afungwa Yerusalemu

104: Paulo Asafiri Roma

105: Uhusiano wa Kristo na Kanisa ni kama Mfano wa Mume na Mke

106: Kuvaa Silaha za Mungu

107: Kujitahidi Kupata Tuzo Mungu

108: Viongozi wa Kanisa na Mashemasi

109: Makanisa Saba

110: Nyakati za Mwisho

type-slv

Mistari

Paulo Afundisha Kuhusu Karama za Roho Mtakatifu

1 Wakorintho 12:1-31

Mada

Utangulizi

Hadithi za Biblia

Maelezo Zaidi

Mafunzo

Contact Us with Video

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legacy Contact Form

Contact Us

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.