type-sls

Хронологичен превод на Библията

1: Бог създаде всичко

2: Бог направи мъжа и жената

3: Мъжа и жената не послушаха Бог

4: Каин и Авел

5: Ной и потопът

6: Семейството на Ной и Вавилонската кула

7: Господ извика Аврам

8: Аврам спасява Лот

9: Господния завет с Аврам – за земята

10: Аврам, Сарая и Агар

11: Божия завет с Аврам – обрязването

12: Трима мъже посещават Авраам

13: Господ унищожава Содом и Гомор

14: Авраам, Сара и цар Авимелех

15: Раждането на Исаак

16: Бог изпитва Авраам

17: Братята продават Йосиф

18: Йосиф устоява на изкушението

19: Бог извика Мойсей

20: Бог спасява израилтяните от Египет

21: Израилтяните минават през Червено море

22: Бог дава храна и вода на израилтяните

23: Десетте Божии заповеди

24: Израилтяните правят златно теле

25: Правила за жертвите

26: Мариам и Аарон против Мойсей

27: Мойсей изпраща 12 съгледвачи в Ханаан

28: Израилтяните завладяват гр. Ерихон

29: Грехът на Ахан и израилтяните завладяват Гай

30: Господ извика Самуил

31: Самуил помазва Давид за цар

32: Давид и Голиат

33: Давид и Витсавее

34: Божията ангелска армия защитава Елисей

35: Бог обещава Спасител

36: Тримата мъже отказаха да се поклонят на златната статуя

37: Даниил хвърлен в рова с лъвовете

38: Раждането на Исус

39: Йоан Кръстител кръщава Исус

40: Дяволът изкушава Исус

41: Исус – Божие Агне

42: Исус идва в храма

43: Никодим се среща с Исус

44: Самарянката

45: Богатия улов на риби

46: Исус изцелява паралитика

47: Исус извика Матей

48: Исус изцелява слугата на римския стотник

49: Жена мие Исусовите крака

50: Исус укротява бурята и изгонва злите духове

51: Жената с кръвотечението и дъщерята на Яир

52: Исус ходи по водата

53: Исус и глухия мъж

54: Фарисеи и законоучители питат Исус

55: Исус изгонва зъл дух от момчето

56: Какво да направим, ако вярващите съгрешат

57: Жената хваната в прелюбодейство

58: Исус изцелява слепия мъж

59: Исус изпраща учениците по двама

60: Добрият самарярин

61: Изгубената овца, изгубената монета, блудният син

62: Богаташът и Лазар

63: Исус възкресява Лазар

64: Развод

65: Исус посещава Закхей

66: Господната вечеря

67: Исус – истинската лоза

68: Исус се моли в Гетсимания

69: Еврейските водачи разпитват Исус

70: Пилат и цар Ирод разпитват Исус

71: Исус е разпънат на кръст

72: Исус възкръсна

73: Исус среща двама ученици по пътя за Емаус

74: Исус се явява на учениците

75: Исус се среща с учениците и възнася

76: Бог изпраща Святия Дух

77: Вярващите в общение

78: Изцелението на куция. Петър и Йоан арестувани

79: Анания и Сапфира

80: Ангел освобождава апостолите от затвора

81: Вярващите избират седем мъже да помагат в църквата

82: Стефан

83: Филип и етиопецът

84: Савел следва Исус

85: Савел проповядва в Ерусалим

86: Спасението на езичниците

87: Църквата в Антиохия

88: Цар Ирод е против апостолите

89: Еврейският магьосник

90: Павел и Варнава назначават презвитери

91: Павел и Варнава се разделят

92: Следвайте Святия Дух

93: Павел отива в Македония

94: Павел и Сила в затвора

95: Павел и Сила отиват в Солун и Берия

96: Павел в Коринт

97: Павел в Ефес

98: Сексуални грехове

99: Брак

100: Павел учи за Господната вечеря

101: Дарбите на Святия Дух

102: Страданията на апостолите

103: Павел арестуван в Ерусалим

104: Павел отплава за Рим

105: Брак – Христос и църквата

106: Божието всеоръжие

107: Стремeте се към Божията награда

108: Епископи и дякони

109: Седемте църкви

110: Последни времена

type-slv

Традиционен

Какво е Библия

In addition to lacking resources, trained leaders felt they didn’t have ground support. In order to better provide support to leaders and churches DOOR established 2×2, you can learn more about that here.

DEAF STUDENTS 1-yr. Training

 • Simon Maina
 • Rosemary Adhiambo
 • Wilfrad Mwiti
 • Anthony Munene
 • Cyrus Muchoki
 • Edward Orubo
 • Augustine Njuguna
 • Silvanus Okonji

Director DOOR-Africa
Boniface Muriithi,

President DOOR International
Michael Buus

Office Manager
Jack Owiti,

Contact Us

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legacy Contact Form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact Us with Video

 • MM slash DD slash YYYY
 • :

The old “DOOR” was involved in many different Deaf ministries activities – church planting, training, producing videos, running camps, singing tour.  A small group would move to a city, survey the Deaf community, begin reaching out and establish a Deaf ministry. After about a year they would leave one staff person and move on to another city in the US.

As DOOR started to get more and more requests both in the US as well as overseas, they merged with United World Mission (UWM) to help them learn how to reproduce themselves, get more focused and stable financially.

To be more effective at reaching the International Deaf Population DOOR worked with Dr. Lovejoy to learn about the method he developed, Chronological Bible Storying.

By going out on the streets of Nairobi, mainly in the evenings and at night time,  a ministry to the Deaf started with just a hand-full of Deaf who became believers and wanted to learn more about the Bible.  

11 students (9 Deaf and 2 hearing) graduated from DOOR’s Deaf Leadership Training Center after completing one-full year of training to be Deaf church planters/missionaries and trainers in Chronological Bible Storying developed by/for the Deaf.

The First class of DOOR’s Deaf Leadership training program was the first of the Continent based training programs.

DOOR’s Europe location opened in Budapest to better reach the Deaf population in Europe.

The Asia Was established to reach the Deaf Population with it’s home base being in the Philippines.

DOOR’s First Africa office and training center helped to lay the ground work for the larger campus that would come later

There were 18 fellowships meeting throughout all of Kenya that started with DOOR. They wanted to organize together to better support each other and so they met and established their own Fellowship!

The Americas Team arrived in Puerto Rico to reach and train the Deaf Population in the Americas

BULGARIA:  Senka Borisova Flarova (F), Metin Ibriamov Hiuseinov (M), Sofia Dimitrievna Kortac (F), Plamen Stephanov Paunov (M)

MOLDOVA:  Anastas (Dusia) Evdoklya Vasilyevna (F), Boboc Andrei Georgiyevich (M), Boboc Natasha Ivanovna (F). Ceban Nadejda (Nadia) Vasilyevna (F). 

ROMANIS: Ladislau (Laci) Bortos (M), Niculina (Nina) Bortos (F), Ermil Florea (M), Costel Rusus (M)

The DOOR Americas team moved to Costa Rica. After 9-11 the Deaf people from outside the U.S. that were supposed to come to Puerto Rico couldn’t get visas so the office needed to move.

3 from Costa Rica

4 from Honduras

2 from Puerto Rico

1 from Venezuela

13 Deaf  Filipino from Angeles City, Baliwag, Palawan, Tartac, Dagupan, San Fernando & San Pablo

The goal for leaders trained in each country to reach the Deaf in their country hit a snag. There weren’t materials for the Deaf Leaders to use to reproduce. The need for Bible Translations into sign languages became clear. After getting some basic training from Wycliffe each center became a center for Bible Translation and Church Planting

Stuart Thiessen and Philippe Gallant started a Church called Signs of Grace Church that was a multi site church all Deaf Organization. They started providing resources and DOOR Partnered with them for the ASL Translation. This organization became Deaf Harbor.

After much hard work the Kenyan Translation Team and the Sign Language Bible Consultants finished the first 32 stories into Kenyan Sign Language.

It wasn’t feasible to establish a full translation studio in each continent so the decision was made to focus on Kenya campus so the technology could be state of the art. Translation teams now could collaborate and integrate.

Brance Long

Bob Vizzini

Severa Trevino

Cesar Torres, Deaf

Mike Buus, Hearing

Vickie Hosteller: interpreter

The original Strategic Framework Document was created to help DOOR determine its direction and goals and has influenced the organization to this day.

Mobilize more Deaf ministry in 2020 using the CARES Act legislation!

Learn more about the CARES Act legislation from our partners at ECFA.