type-sls

Хронологичен превод на Библията

1: Бог създаде всичко

2: Бог направи мъжа и жената

3: Мъжа и жената не послушаха Бог

4: Каин и Авел

5: Ной и потопът

6: Семейството на Ной и Вавилонската кула

7: Господ извика Аврам

8: Аврам спасява Лот

9: Господния завет с Аврам – за земята

10: Аврам, Сарая и Агар

11: Божия завет с Аврам – обрязването

12: Трима мъже посещават Авраам

13: Господ унищожава Содом и Гомор

14: Авраам, Сара и цар Авимелех

15: Раждането на Исаак

16: Бог изпитва Авраам

17: Братята продават Йосиф

18: Йосиф устоява на изкушението

19: Бог извика Мойсей

20: Бог спасява израилтяните от Египет

21: Израилтяните минават през Червено море

22: Бог дава храна и вода на израилтяните

23: Десетте Божии заповеди

24: Израилтяните правят златно теле

25: Правила за жертвите

26: Мариам и Аарон против Мойсей

27: Мойсей изпраща 12 съгледвачи в Ханаан

28: Израилтяните завладяват гр. Ерихон

29: Грехът на Ахан и израилтяните завладяват Гай

30: Господ извика Самуил

31: Самуил помазва Давид за цар

32: Давид и Голиат

33: Давид и Витсавее

34: Божията ангелска армия защитава Елисей

35: Бог обещава Спасител

36: Тримата мъже отказаха да се поклонят на златната статуя

37: Даниил хвърлен в рова с лъвовете

38: Раждането на Исус

39: Йоан Кръстител кръщава Исус

40: Дяволът изкушава Исус

41: Исус – Божие Агне

42: Исус идва в храма

43: Никодим се среща с Исус

44: Самарянката

45: Богатия улов на риби

46: Исус изцелява паралитика

47: Исус извика Матей

48: Исус изцелява слугата на римския стотник

49: Жена мие Исусовите крака

50: Исус укротява бурята и изгонва злите духове

51: Жената с кръвотечението и дъщерята на Яир

52: Исус ходи по водата

53: Исус и глухия мъж

54: Фарисеи и законоучители питат Исус

55: Исус изгонва зъл дух от момчето

56: Какво да направим, ако вярващите съгрешат

57: Жената хваната в прелюбодейство

58: Исус изцелява слепия мъж

59: Исус изпраща учениците по двама

60: Добрият самарярин

61: Изгубената овца, изгубената монета, блудният син

62: Богаташът и Лазар

63: Исус възкресява Лазар

64: Развод

65: Исус посещава Закхей

66: Господната вечеря

67: Исус – истинската лоза

68: Исус се моли в Гетсимания

69: Еврейските водачи разпитват Исус

70: Пилат и цар Ирод разпитват Исус

71: Исус е разпънат на кръст

72: Исус възкръсна

73: Исус среща двама ученици по пътя за Емаус

74: Исус се явява на учениците

75: Исус се среща с учениците и възнася

76: Бог изпраща Святия Дух

77: Вярващите в общение

78: Изцелението на куция. Петър и Йоан арестувани

79: Анания и Сапфира

80: Ангел освобождава апостолите от затвора

81: Вярващите избират седем мъже да помагат в църквата

82: Стефан

83: Филип и етиопецът

84: Савел следва Исус

85: Савел проповядва в Ерусалим

86: Спасението на езичниците

87: Църквата в Антиохия

88: Цар Ирод е против апостолите

89: Еврейският магьосник

90: Павел и Варнава назначават презвитери

91: Павел и Варнава се разделят

92: Следвайте Святия Дух

93: Павел отива в Македония

94: Павел и Сила в затвора

95: Павел и Сила отиват в Солун и Берия

96: Павел в Коринт

97: Павел в Ефес

98: Сексуални грехове

99: Брак

100: Павел учи за Господната вечеря

101: Дарбите на Святия Дух

102: Страданията на апостолите

103: Павел арестуван в Ерусалим

104: Павел отплава за Рим

105: Брак – Христос и църквата

106: Божието всеоръжие

107: Стремeте се към Божията награда

108: Епископи и дякони

109: Седемте църкви

110: Последни времена

type-slv

Традиционен

27: Мойсей изпраща 12 съгледвачи в Ханаан

Числа 13:1-33, 14:1-45

История

Contact Us with Video

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legacy Contact Form

Contact Us

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mobilize more Deaf ministry in 2020 using the CARES Act legislation!

Learn more about the CARES Act legislation from our partners at ECFA.