type-sls

Хронологичен превод на Библията

1: Бог създаде всичко

2: Бог направи мъжа и жената

3: Мъжа и жената не послушаха Бог

4: Каин и Авел

5: Ной и потопът

6: Семейството на Ной и Вавилонската кула

7: Господ извика Аврам

8: Аврам спасява Лот

9: Господния завет с Аврам – за земята

10: Аврам, Сарая и Агар

11: Божия завет с Аврам – обрязването

12: Трима мъже посещават Авраам

13: Господ унищожава Содом и Гомор

14: Авраам, Сара и цар Авимелех

15: Раждането на Исаак

16: Бог изпитва Авраам

17: Братята продават Йосиф

18: Йосиф устоява на изкушението

19: Бог извика Мойсей

20: Бог спасява израилтяните от Египет

21: Израилтяните минават през Червено море

22: Бог дава храна и вода на израилтяните

23: Десетте Божии заповеди

24: Израилтяните правят златно теле

25: Правила за жертвите

26: Мариам и Аарон против Мойсей

27: Мойсей изпраща 12 съгледвачи в Ханаан

28: Израилтяните завладяват гр. Ерихон

29: Грехът на Ахан и израилтяните завладяват Гай

30: Господ извика Самуил

31: Самуил помазва Давид за цар

32: Давид и Голиат

33: Давид и Витсавее

34: Божията ангелска армия защитава Елисей

35: Бог обещава Спасител

36: Тримата мъже отказаха да се поклонят на златната статуя

37: Даниил хвърлен в рова с лъвовете

38: Раждането на Исус

39: Йоан Кръстител кръщава Исус

40: Дяволът изкушава Исус

41: Исус – Божие Агне

42: Исус идва в храма

43: Никодим се среща с Исус

44: Самарянката

45: Богатия улов на риби

46: Исус изцелява паралитика

47: Исус извика Матей

48: Исус изцелява слугата на римския стотник

49: Жена мие Исусовите крака

50: Исус укротява бурята и изгонва злите духове

51: Жената с кръвотечението и дъщерята на Яир

52: Исус ходи по водата

53: Исус и глухия мъж

54: Фарисеи и законоучители питат Исус

55: Исус изгонва зъл дух от момчето

56: Какво да направим, ако вярващите съгрешат

57: Жената хваната в прелюбодейство

58: Исус изцелява слепия мъж

59: Исус изпраща учениците по двама

60: Добрият самарярин

61: Изгубената овца, изгубената монета, блудният син

62: Богаташът и Лазар

63: Исус възкресява Лазар

64: Развод

65: Исус посещава Закхей

66: Господната вечеря

67: Исус – истинската лоза

68: Исус се моли в Гетсимания

69: Еврейските водачи разпитват Исус

70: Пилат и цар Ирод разпитват Исус

71: Исус е разпънат на кръст

72: Исус възкръсна

73: Исус среща двама ученици по пътя за Емаус

74: Исус се явява на учениците

75: Исус се среща с учениците и възнася

76: Бог изпраща Святия Дух

77: Вярващите в общение

78: Изцелението на куция. Петър и Йоан арестувани

79: Анания и Сапфира

80: Ангел освобождава апостолите от затвора

81: Вярващите избират седем мъже да помагат в църквата

82: Стефан

83: Филип и етиопецът

84: Савел следва Исус

85: Савел проповядва в Ерусалим

86: Спасението на езичниците

87: Църквата в Антиохия

88: Цар Ирод е против апостолите

89: Еврейският магьосник

90: Павел и Варнава назначават презвитери

91: Павел и Варнава се разделят

92: Следвайте Святия Дух

93: Павел отива в Македония

94: Павел и Сила в затвора

95: Павел и Сила отиват в Солун и Берия

96: Павел в Коринт

97: Павел в Ефес

98: Сексуални грехове

99: Брак

100: Павел учи за Господната вечеря

101: Дарбите на Святия Дух

102: Страданията на апостолите

103: Павел арестуван в Ерусалим

104: Павел отплава за Рим

105: Брак – Христос и църквата

106: Божието всеоръжие

107: Стремeте се към Божията награда

108: Епископи и дякони

109: Седемте църкви

110: Последни времена

type-slv

Традиционен

type-sls

Хронологичен превод на Библията

1: Бог създаде всичко

2: Бог направи мъжа и жената

3: Мъжа и жената не послушаха Бог

4: Каин и Авел

5: Ной и потопът

6: Семейството на Ной и Вавилонската кула

7: Господ извика Аврам

8: Аврам спасява Лот

9: Господния завет с Аврам – за земята

10: Аврам, Сарая и Агар

11: Божия завет с Аврам – обрязването

12: Трима мъже посещават Авраам

13: Господ унищожава Содом и Гомор

14: Авраам, Сара и цар Авимелех

15: Раждането на Исаак

16: Бог изпитва Авраам

17: Братята продават Йосиф

18: Йосиф устоява на изкушението

19: Бог извика Мойсей

20: Бог спасява израилтяните от Египет

21: Израилтяните минават през Червено море

22: Бог дава храна и вода на израилтяните

23: Десетте Божии заповеди

24: Израилтяните правят златно теле

25: Правила за жертвите

26: Мариам и Аарон против Мойсей

27: Мойсей изпраща 12 съгледвачи в Ханаан

28: Израилтяните завладяват гр. Ерихон

29: Грехът на Ахан и израилтяните завладяват Гай

30: Господ извика Самуил

31: Самуил помазва Давид за цар

32: Давид и Голиат

33: Давид и Витсавее

34: Божията ангелска армия защитава Елисей

35: Бог обещава Спасител

36: Тримата мъже отказаха да се поклонят на златната статуя

37: Даниил хвърлен в рова с лъвовете

38: Раждането на Исус

39: Йоан Кръстител кръщава Исус

40: Дяволът изкушава Исус

41: Исус – Божие Агне

42: Исус идва в храма

43: Никодим се среща с Исус

44: Самарянката

45: Богатия улов на риби

46: Исус изцелява паралитика

47: Исус извика Матей

48: Исус изцелява слугата на римския стотник

49: Жена мие Исусовите крака

50: Исус укротява бурята и изгонва злите духове

51: Жената с кръвотечението и дъщерята на Яир

52: Исус ходи по водата

53: Исус и глухия мъж

54: Фарисеи и законоучители питат Исус

55: Исус изгонва зъл дух от момчето

56: Какво да направим, ако вярващите съгрешат

57: Жената хваната в прелюбодейство

58: Исус изцелява слепия мъж

59: Исус изпраща учениците по двама

60: Добрият самарярин

61: Изгубената овца, изгубената монета, блудният син

62: Богаташът и Лазар

63: Исус възкресява Лазар

64: Развод

65: Исус посещава Закхей

66: Господната вечеря

67: Исус – истинската лоза

68: Исус се моли в Гетсимания

69: Еврейските водачи разпитват Исус

70: Пилат и цар Ирод разпитват Исус

71: Исус е разпънат на кръст

72: Исус възкръсна

73: Исус среща двама ученици по пътя за Емаус

74: Исус се явява на учениците

75: Исус се среща с учениците и възнася

76: Бог изпраща Святия Дух

77: Вярващите в общение

78: Изцелението на куция. Петър и Йоан арестувани

79: Анания и Сапфира

80: Ангел освобождава апостолите от затвора

81: Вярващите избират седем мъже да помагат в църквата

82: Стефан

83: Филип и етиопецът

84: Савел следва Исус

85: Савел проповядва в Ерусалим

86: Спасението на езичниците

87: Църквата в Антиохия

88: Цар Ирод е против апостолите

89: Еврейският магьосник

90: Павел и Варнава назначават презвитери

91: Павел и Варнава се разделят

92: Следвайте Святия Дух

93: Павел отива в Македония

94: Павел и Сила в затвора

95: Павел и Сила отиват в Солун и Берия

96: Павел в Коринт

97: Павел в Ефес

98: Сексуални грехове

99: Брак

100: Павел учи за Господната вечеря

101: Дарбите на Святия Дух

102: Страданията на апостолите

103: Павел арестуван в Ерусалим

104: Павел отплава за Рим

105: Брак – Христос и църквата

106: Божието всеоръжие

107: Стремeте се към Божията награда

108: Епископи и дякони

109: Седемте църкви

110: Последни времена

type-slv

Традиционен

70: Пилат и цар Ирод разпитват Исус

Лука 23:1-16; Матей 27:15-31

История

Contact Us with Video

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legacy Contact Form

Contact Us

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.